Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano montażowych oraz prawno administracyjnych
sierpień 2019

Uzyskano pozwolenia na budowę dla wszystkich stanowisk słupowych.

Wykonano wszystkie fundamenty słupowe (81 sztuk). Zamontowano i postawiono 81 konstrukcji słupowych. 

Prace malarskie mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne również zostały zakończone.

Pozostało do wykonania około 600 m przewodów roboczych i odgromowych na terenie Gminy Miedziana Góra. 

 

Na obecnym etapie, trwają postępowania administracyjne rozstrzygające kwestie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w Gminie Miedziana Góra.